Reglement

Club kampioenschap


  1. Uitsluitend leden van de Brahma Club België (Belgische alsook buitenlandse) kunnen deelnemen aan het clubkampioenschap. Zij dienen bij aanvang van het tentoonstellings seizoen (1/09) in orde te zijn met hun contributie.

  2. Het clubkampioenschap wordt berekend over 3 tentoonstellingen; de clubshow van de Brahma Club België (AFFLIGEM) is verplicht één daarvan. Voor de 2 andere tentoonstellingen kan gekozen worden uit een Belgische show, de europese show of de clubshow van een andere Brahma club. Voorwaarde voor opname van showresultaten in het klassement is dat er op de desbetreffende show minstens 20 Brahma's of 20 Brahmakrielen aanwezig waren, geshowd door minstens 3 liefhebbers binnen elke groep.Vanzelfsprekend worden enkel uw 2 beste tentoonstellingen - naast uw uitslag op de clubshow - in rekening genomen. Wie aldus meer shows speelt, heeft meer kans op hogere showresultaten voor opname in het klassement.


  3. Van ieder van deze 3 tentoonstellingen (clubshow + 2 naar keuze) worden de 3 hoogste scores in rekening genomen. Daarbij wordt er niet gekeken naar kleurslag, geslacht, leeftijd, enz. Het eindklassement wordt aldus berekend over 9 dieren (3x3).

  4. Er worden twee klassementen opgemaakt: één voor groothoenders en één voor krielen. De eerste in ieder klassement krijgt de titel van Clubkampioen. Bij een ex aequo in het eindklassement zijn achtereenvolgens de volgende criteria beslissend:

4.1. Het hoogste aantal 97's (onder de 9 geselecteerde dieren).

4.2. Het hoogste aantal 96's (onder de 9 geselecteerde dieren).

4.3. Het hoogste puntentotaal op de Clubshow te Affligem.

4.4. Het hoogste aantal hanen (onder de 9 geselecteerde dieren).

4.5. Het hoogste aantal overjarige dieren (onder de 9 geselecteerde dieren).

4.6. Het kleinste aantal kleurslagen (onder de 9 geselecteerde dieren).5. Vanaf een bepaald puntentotaal belandt u in de volgende categorie:

850 punten (gemiddeld 94,5) of meer Quality Breeder

855 punten (gemiddeld 95) of meer Top Breeder

860 punten (gemiddeld 95,5) of meer Champion Breeder


6. Het is tevens mogelijk om in iedere erkende kleurslag clubkampioen te worden. Daarvoor gelden dezelfde regels: 3 tentoonstellingen (waarvan de clubshow verplicht één is) met telkens per (zelfde) kleurslag de 3 hoogst scorende dieren, ongeacht geslacht of leeftijd. Een minimum puntentotaal van 846 (gemiddeld 94) wordt vooropgesteld voor de titel van kleurslagkampioen. In geval van een ex aequo zijn alle hoger vernoemde criteria van toepassing (art. 4 excl. 4.6)


7. Het lid zal er zelf voor zorgen dat het bestuur over de nodige palmaressen beschikt voor 31/01 van het volgende jaar om deze berekening uit te voeren.